15 tháng 11, 2022

Huề Mỹ Du Giang Hồ

Huề Mỹ Du Giang Hồ

Truyện Audio Huề Mỹ Du Giang Hồ
Thực hiện: Linh Trương
FaceBook: Tiểu Đào Audio

Ndung: Võ lâm, rất đặc sắc, cho nên rất nhiều người đều đi về phía hướng!

Có người ưa thích những cái…kia như thơ như vẽ võ kỹ; có người ưa thích cái kia huyết tinh đánh nhau; có người ưa thích bay lượn cái kia vạn dặm Giang Sơn Như Họa;…

Hoa Sơn, một cái có thể…nhất sinh ra võ lâm truyền kỳ địa phương…

Lăng Hạo Thiên xuất thân Hoa Sơn, hắn ưa thích du lịch giang hồ, càng ưa thích trên giang hồ đủ loại mỹ nữ…

Một lần đào hôn, thành tựu một đoạn như thơ như vẽ võ lâm truyền kỳ……

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi truyện Huề mỹ du giang hồ!


0 Bình luận: