15 tháng 11, 2022

Đấng Du Ký Cửu Giai Giới Cập Nhật Tập 22

Đấng Du Ký Cửu Giai Giới Cập Nhật Tập 22

Truyện Audio Đấng Du Ký Cửu Giai Giới Audio Full
Thực hiện: Linh Trương
FaceBook: Tiểu Đào Audio

Đấng Tối Cao vì để trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống nên đã tự kiềm hãm bản thân. Và đây là một trong số vũ trụ Ngài từng trải nghiệm: Tu ma tại Cửu Giai Giới.

“Nhất giai luyện cường thể, nhị giai sinh vũ hồn, tam giai khai tâm cảnh, tứ giai hiện chân thân, ngũ giai dụng thần thức, lục giai bành lĩnh vực, thất giai giải thiên cơ, bát giai biến hình thể, cửu giai hòa tự nhiên.”


0 Bình luận: