28 tháng 10, 2022

Tuyệt sắc nam tu toàn lô đỉnh Audio dịch full

Tuyệt sắc nam tu toàn lô đỉnh Audio dịch full

Hán Việt: Tuyệt sắc nam tu giai lô đỉnh

Tác giả: Ngạo Vi

Tình trạng: Hoàn thành

Một giấc ngủ dậy, đi vào thần dị khó lường tu tiên thế giới, nhưng lại thành một cái bị vứt bỏ pháo hôi chính đạo nữ tu sĩ……

May mắn có tuấn nam tiên linh đồ nơi tay, nội chứa không gian, mỗi hấp thu một người tuấn nam dương nguyên, là có thể tăng lên công năng, gom đủ 36 vị đỉnh cấp mỹ nam, sẽ trở thành chân chính Tiên Khí!

Vì ở tàn khốc tu tiên thế giới sinh tồn xuống dưới, mỗ nữ quyết định vứt bỏ tiết tháo, hãm hại lừa gạt, ăn cắp mỹ nam thiệt tình, cướp lấy dương nguyên……

Pháo hôi chung có nghịch tập khi, chỉ vì thành tiên độ trường sinh!


0 Bình luận: