26 tháng 10, 2022

Dâ.m Sử Võ Tòng Audio Sắc Hiệp

Dâ.m Sử Võ Tòng Audio Sắc Hiệp


Tác giả không viết văn án nhưng tựa truyện lại nói lên được nội dung chính của câu chuyện, chỉ là hành trình cuộc sống của nam chính trãi qua hằng ngày vô cùng đặc sắc.

0 Bình luận: