08 tháng 11, 2023

Nguyên Tôn Audio - MC Hà Trần
Bạn đang nghe truyện Nguyên Tôn của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu.

Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh.
Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược.
Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài.
Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động.
Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung.
Đường báo thù, cùng ta đồng hành.
Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh huyền huyễn.
Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu.
Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông. Mời bạn nghe truyện và thưởng thức cùng tác giả.

0 Bình luận: