12 tháng 11, 2023

Đồn đãi, nơi âm khí nặng nhất Vu Sơn có một người thanh niên tên Thạch Lạn. Hắn không phải người, không phải quỷ cũng chẳng phải tiên hay ma, nhưng lại có thể giúp người trấn yêu trừ quỷ. Thạch Lạn thích nhất chính là ngủ, mà thân là đồ đệ Địa Tiên. Sư phụ hắn dạy, đất là cái "giường" tốt nhất, vì vậy hắn thích lấy tư thế chôn sống mà ngủ ở trong đất.....

Nhưng đột nhiên có một ngày, hắn bị đánh thức, vốn dĩ “Giường đất” đã không thế nào thoải mái, lại còn có người nhiễu hắn thanh mộng!

Thạch Lạn mặt đen tỉnh giấc, liếc một cái nữ quỷ liền tan biến, vì thế cứu được hai nhân loại.

Hôm sau, Thạch Lạn từ trong đất chui ra , thấy nhân loại được hắn cứu mang đến tạ lễ, đó là cái mà nhân loại gọi là “Giường”, nhưng là sư phụ nói thứ này không ngủ ngon bằng giường đất, cho nên Thạch Lạn vẫn chưa từng ngủ qua.

Hắn cúi đầu nhìn nhìn giường đất chính mình kia cứng rắn, cuối cùng yên lặng mà nằm trên “Tạ lễ” ngủ một giấc. Sau khi Thạch Lạn ngủ dậy đôi mắt hắn sáng rỡ, giường này chất lượng cực kỳ tốt, tốt hơn cái giường đất nhiều.

Từ nay về sau, thế tục liền có một vị đại sư vì kiếm tiền mua giường mà bắt quỷ.


0 Bình luận: