13 tháng 6, 2023

Truyện Audio Hắc Tây Du – Mục Thần Ký
Tác giả: Trạch Trư
Thực hiện: MC Tiến Phong
Trạng thái: Hoàn Thành


Đại Khư tổ huấn đã nói rõ, trời tối tốt nhất đừng ra ngoài.
Đại Khư Tàn Lão Thôn, một đứa bé được những người già nhặt được ở bờ sống, đặt tên Tần Mục, tân tân khổ khổ nuôi hắn trưởng thành. Một ngày kia bóng đem buông xuống, bóng tối bao trùm Đại Khư, Tần Mục bước ra khỏi nhà...
Làn gió xuất bên trong phản phái lại bắt đầu nhộn nhạo!
Người mù nói với hắn.
Tần Mục quật khởi ngay tại con đường phản phái!
- Hệ thống tu luyện

+ Bảy đại thần tàng

Linh Thai
Ngũ Diệu
Lục Hợp
Thất Tinh
Thiên Nhân
Sinh Tử
Thần Kiều
+ Linh Thể

Thanh Long linh thể
Bạch Hổ linh thể
Chu Tước linh thể
Huyền Vũ linh thể
Phàm thể
Bá thể

0 Bình luận: