19 tháng 5, 2023

Truyện Audio Chấn Động Tại Đô Thị
Tác giả: Tà Ác Chi Vương
Thực hiện: Linh Trương
Trạng thái: Đang ra


Cùng xem Dạ Nguyệt như thế nào quật khởi, thủ hết sạch mỹ nữ trong thiên hạ, thống nhất hắc đạo, đi lên thế giới đỉnh phong.
Đẳng Cấp Trong Truyện.
Huyết Tộc: Huyết Phó, Nam Tước, Tử Tước, Bá Tước, Hầu Tước, Đại Công Tước, Thần Vương, Chân Tổ, Thủy Tổ...
Cổ Võ Giả: Tam Lưu, Nhị Lưu, Nhất Lưu, Hậu Thiên, Tiên Thiên, Tông Sư, Đại Tông Sư, Siêu Phàm Nhập Thánh.
Nhẫn Giả: Hạ Nhẫn, Trung Nhẫn, Thượng Nhẫn, Chuẩn Ảnh, Ảnh Cấp, Siêu Ảnh, Lục Đạo Tiên Nhân.
Dị Năng Giả: Cấp F, Cấp E, Cấp C, Cấp B, Cấp A, Cấp S, Cấp SS, Cấp SSS.
Gen Chiến Sĩ: Cấp 1 - Cấp 9
Thánh Kỵ Sĩ: Kỵ Sĩ, Đại Kỵ Sĩ, Địa Kỵ Sĩ, Thiên Kỵ Sĩ, Huy Diệu Kỵ Sĩ, Thánh Kỵ Sĩ, Thần Ấn Kỵ Sĩ.
Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi nghe truyện Chấn Động Tại Đô Thị!

0 Bình luận: