27 tháng 2, 2023

Đầu Bếp Tại Dị Giới

Đầu Bếp Tại Dị Giới

Một đầu bếp ở dị giới có khác gì so với hiện tại? Họ có tạo nên được những món ăn ngon như họ vẫn nghĩ? Muốn biết câu trả lời thì hãy đọc ngay Đầu Bếp Tại Dị Giới của tác giả La Bại Gia Tử Trứ.

Giới thiệu:

Ngô Hiên là một đầu bếp đạt tới đỉnh cao trong thế giới hắn sống, hắn luôn khao khát các loại nguyên liệu nấu ăn, lại bởi vì ngoài ý muốn đi vào dị thế. Nhưng hắn phát hiện mình vẫn là một đầu bếp bình thường, nhưng hai tay lại có nhiều thêm năng lực đặc thù!


Cái gì? Ngươi hỏi ta có thể luyện đan hay không ? Thật có lỗi, ta không biết luyện đan, ta chỉ dùng các loại linh thảo linh quả làm thành đồ ăn, đồng thời hiệu quả vượt qua hiệu quả luyện thành của đan dược!

Cái gì? Ngươi hỏi ta sau khi luyện linh quả thành đan, có thể cho mấy người tu luyện ăn! Thật có lỗi, đợi ta đem những linh quả này chế tác thành nước tương, hoặc là làm thành canh, đều có thể mở quán cơm!

Cái gì? Đưa cho ta lò luyện đan siêu xịn đến luyện đan? Ồ, so với cái đan lô gì đó, vẫn là nên cho ta một bộ đồ làm bếp còn thực tế hơn!

Đạp vào con đường cường giả, Ngô Hiên thầy luyện đan đặc biệt, đan dược được hành trình bắt đầu từ đầu bếp như thế đó.

0 Bình luận: