01 tháng 1, 2023

Đô Thị – Tu Tiên – Sắc – Harem

Tu tiên chi lộ là một hạng gì xa xỉ hoạt động, Trong lúc vô tình đạt được trong truyền thuyết tu tiên truyền thừa, luyện đan, luyện khí, y thuật… Sở Phong bắt đầu liều mạng kiếm tiền để mua sắm tài nguyên.

Mỹ nữ, cái kia là Tụ Linh Đan, không phải Trú Nhan Đan.

Khụ khụ, lão mụ, các nàng đều là của ta nàng dâu.

>> Cảnh báo đọc giả, đây là chuyện dành cho lứa tuổi 18+…!


0 Bình luận: