05 tháng 1, 2023

Bà Giám Đốc Cuồng Tình

Bà Giám Đốc Cuồng Tình

Bà Giám Đốc Cuồng Tình là một câu chuyện tâm lý xã hội kể về cuộc sống khốn khó của một người phụ nữ.
Người phụ nữ này là một vị giám đốc danh vọng.
vì nhiều lý do khó nói mà chúng ta cùng nghe câu chuyện này nhé :

Nghe Truyện

0 Bình luận: