27 tháng 11, 2022

Siêu Cấp Truyền Công

Siêu Cấp Truyền Công

Truyện Audio Siêu Cấp Truyền Công
Thực hiện: Linh Trương
FaceBook: Tiểu Đào Audio

Trích dẫn truyện:

Tô ứng xuyên qua, được đến siêu cấp truyền công hệ thống. Cái gì kêu siêu cấp truyền công? Chính là rút ra đến một nhân vật, ngươi có thể đạt được hắn suốt đời công lực tuyệt học. Tỷ như, kiều phong Đoàn Dự hư trúc, tỷ như hùng bá phong vân tuyệt không thần, lại tỷ như khấu trọng Từ Tử Lăng Tà Vương thạch chi hiên. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn thần thoại nhân vật, kia cũng không phải không có khả năng.


0 Bình luận: