27 tháng 11, 2022

Truyện Audio Ma Tu
Thực hiện: Linh Trương
FaceBook: Tiểu Đào Audio

Viết chơi, chính tả sai lắm nhưng đừng hỏi nha, tác chịu, sửa miết ko hết.

Nhất dạ chi nguyệt ma u quyết
Ngự nữ âm dương phục tiên thần
Minh Thiên vô niệm diệt chúng sanh
Long tiên nghịch huyết phá càn khôn

truyền nói về Thiên Minh, một thiếu niên mồ côi bán vé số, nhưng vô tình bị xe tông chết, linh hồn được Lão Ma chuyển đến một thế giới khác, một thân thể khác để làm lại cuộc đời.

Không ai đọc truyện buồn ghê.

0 Bình luận: