09 tháng 11, 2022

Lục Tích Chi Mộng Yểm Cung

Lục Tích Chi Mộng Yểm Cung

Truyện Audio Lục Tích Chi Mộng Yểm Cung
Thực hiện: Linh Trương
FaceBook: Tiểu Đào Audio

Vong Ngữ truyện siêu ngắn

36 nhà Tiên Tộc thống trị thế giới, truyền thừa đạo thống, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Thần bí Mộng Yểm Cung hiện thế, Tiên Tộc thế gia hội tụ, Phong Vân giao hội, đại tranh giáng lâm. Một cái Tiên Tộc ra đời con thứ, không cam tâm bị gia tộc coi như con rơi tầm thường mà chết, ở trong đó quát tháo phong vân, nghịch thiên cải mệnh.

Quyển sách là Lục Tích series bên trong Vong Ngữ đến viết tiên hiệp bộ phận, cũng là Lục Tích bộ thứ hai, hi vọng mọi người nghĩ yêu thích.


0 Bình luận: