06 tháng 10, 2022

Truyện Audio Cực Phẩm Cướp Đoạt Hệ Thống
Tác giả: Hải Lý Dương
Thực hiện: Linh Trương
Thể loại: HE, Cao H, Sắc Hiệp, Võng Du, Hiện Đại, Tổng Thụ, 3P
Trạng thái: Đang ra

Edit: 7days aka 7 Một câu chuyện bắt đầu từ một otaku cô đơn….Em nó râm rê, biến thái… Em nó muốn có bạn gái… Một thế giới râm đãng được mở ra.

0 Bình luận: