18 tháng 10, 2022

Dược Lão Truyền Kỳ dịch chuẩn

Dược Lão Truyền Kỳ dịch chuẩn

Truyện Audio Dược Lão Truyền Kỳ
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Thực hiện: Linh Trương
Trạng thái: Hoàn Thành

Tên đầy đủ là Đấu Phá thương Khung Tiền Truyện Chi Dược Lão Truyền Kỳ.
Nơi này là đấu khí thế giới, cường giả tôn, người yếu ti.
Dược tộc, viễn cổ tám tộc chi một, chúc Đấu Đế huyết mạch, luyện dược sư làm lễ Thánh địa.
Dược Trần, Tiêu Viêm ân sư, từ thấp kém Dược tộc đến Đấu Khí đại lục đỉnh cao.

0 Bình luận: