11 tháng 10, 2022

CỰC PHẨM THÁI TỬ LƯU LUYẾN HỒNG TRẦN

CỰC PHẨM THÁI TỬ LƯU LUYẾN HỒNG TRẦN

Truyện Audio CỰC PHẨM THÁI TỬ LƯU LUYẾN HỒNG TRẦN
Tác giả: Phong Gian Danh Hương
Thực hiện: Linh Trương
Trạng thái: Hoàn Thành

Thể loại: Xuyên qua, cung đình, nhất thụ đa công.
★ Mạc Vệ Quân: Huấn luyện viên cảnh sát, trí dũng song toàn, khôi hài hài hước, chính nghĩa dũng mãnh nhưng tính tình táo bạo!
★ Mạc Nhiễm Thiên: thái tử Mạc quốc, phong hoa tuyệt đại, mị hoặc khuynh thành, thiện tâm nhân từ nhưng trời sinh ngu dốt!
Một lần ngoài ý muốn, linh hồn Mạc Vệ Quân xuyên qua vào thể xác Mạc Nhiễm Thiên, và câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

0 Bình luận: