26 tháng 12, 2021

Hệ Thống Từ Đấu La Đại Lục
Thể loại: Diễn sinh, Nam sinh, Hiện đại , OE , Huyền huyễn , Dị thế ,Hệ thống , Xuyên thư , Sảng văn , Thị giác nam chủ , Vô địch lưu , Đấu La đại lục
Thực hiện audio: TruyenAudio.Mobi

Ở nào đó trời trong nắng ấm nhật tử, thiên có tình giống thường lui tới giống nhau mùi ngon nhìn tiểu thuyết, sau đó liền xuyên qua, mà xuyên qua địa phương, đúng là hắn đang xem tiểu thuyết bên trong.

0 Bình luận: