22 tháng 12, 2021

Truyện [Xuyên Nhanh] Hệ Thống Lưu Manh của tác giả Hương Ly là câu chuyện kể về nàng – Tuyết Ly là kí chủ được chọn của một hệ thống lưu manh.

Trích đoạn:

[ Kí chủ cô đã về..]

“Thấy rồi còn hỏi ..”

[ Nhiệm vụ vẫn chưa xong mà..]

“Xong cái đầu của mi..làm ơn đi nhiệm vụ của ta là đảm bảo nam chủ tránh khỏi nữ chủ chứ không phải ăn hắn ==”

[ Nhưng.. “ăn” hắn sẽ được nhiều điểm tích lũy hơn]

“Mi cút đi đầu thai đi rồi tự ăn..”

[..]kí chủ thật ngu xuẩn..

Rõ ràng nam chủ tươi xanh thế kia mà…hzzz

[Kí chủ cần nghỉ ngơi không hay tiếp tục..]

“Tiếp tục ”

[Bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo “Thu Phục Nam Thần Vườn Trường”]


0 Bình luận: